INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), firma Cukiernia „ANNA” Anna Skupin-Sierpowska, Tomasz Sierpowski z siedzibą w Rawicz, ul 17-go Stycznia 10 (dalej: Cukiernia „ANNA” ) informuje o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu (dalej “kupujący”, “zamawiający”) prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

Jeśli masz pytania odnośnie do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Cukiernia „ANNA”, a także przysługujących Ci uprawnieniach, prosimy o kontakt e-mail: annacukiernia@wp.pl, telefoniczny 65 545-26-74 lub pocztą na adres Cukiernia „ANNA” ul 17-go Stycznia 10, 63-900 Rawicz

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Cukiernia „ANNA” z siedzibą w Rawiczu (adres: 63-900 Rawicz, ul 17-go Stycznia 10) zwany dalej Cukiernia „ANNA” lub “sprzedawca”

2.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cukiernia „ANNA” przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych w związku z korzystaniem ze strony internetowej sklep.cukiernia-anna.eu, świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Głównym celem wykorzystywania danych osobowych jest realizacja zamówień jakich dokonuje Pani/Pan na naszych stronach internetowych lub w wyniku kontaktu wynikającego z korzystania z tych stron. Dane osobowe są wykorzystywane również do realizacji zwrotów towarów, świadczenia usług zleconych przez kupującego.

Dane osobowe są wykorzystywane przez Cukiernia „ANNA” także w celach marketingowych polegających na promocji naszych towarów i usług. W ramach działalności marketingowej wysyłamy naszym Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach (newsletter) jednak tylko w przypadku gdy kupujący wyraził odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody jest możliwe w ramach Konta Klienta lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe. Przetwarzanie danych do celów marketingowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu działań marketingowych.

Dodatkowo w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych dla celów związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług

3.    Obowiązek podawania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do zawarcia umowy oraz świadczenia usług przez Cukiernia „ANNA” na rzecz kupującego (zamawiającego). Podczas składania zamówień w obowiązkowych polach prosimy tylko o minimalną ilość danych potrzebnych do realizacji zamówień. Prosimy również o wprowadzanie, w polach dodatkowych (np. uwagi do zamówienia), tylko danych niezbędnych do realizacji umowy.

4.    Przetwarzanie danych osobowych oraz ich odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane pomiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień, firmy kurierskie, portale aukcyjne, na których Pani/Pan dokonuje zamówień w sklep.cukiernia-anna.eu, organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej a także czyli firmy hostingowe, na których serwerach znajduje się strona internetowa.

5.    Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do obsługi zamówień złożonych drogą elektroniczną, prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego oraz przez czas wynikający z przepisów prawa. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane osobowe mogą nadal być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie opisanym powyżej do czasu wycofania tej zgody.

6.    Prawa podmiotów danych

  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do otrzymania kopii tych danych
  • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osbowych
  • przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt telefoniczny 65 545-26-74 lub e-mail: annacukiernia@wp.pl lub pocztą na adres Cukiernia „ANNA”, 63-900 Rawicz, ul 17-go Stycznia 10

7.    Prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86

8.    Przekazywanie danych osobowych do podmiotów poza EOG

Cukiernia „ANNA” może przekazywać dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) z uwagi na wykorzystywanie do badania oraz promocji swojej strony internetowej narzędzi takich jak Google Analytics, Google Search, Google AdWords, których właścicielem jest firma Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W powyższym celu zostaje udostępniona dana osobowa taka jak adres IP.